In de gemeente Rheden is steeds meer oog voor biodiversiteit. Zo neemt de gemeente deel aan het project “De Bonte Berm“, waarbij stukken openbaar groen worden ingezaaid met inheemse zadenmengsels, al dan niet gecombineerd met bloembollen. Door de bloeitijd van de kruiden en bollen te combineren kan 8 maanden bloei worden verkregen. De berm geeft voedsel en beschutting aan insecten. Het uiteindelijke doel is dat de beplanting zichzelf in stand houdt.

In Velp is een groenstrook aan de Kennedylaan in samenwerking met een groep imkers sinds vorig jaar opgezet als bonte berm. Bij monitoring zijn er 18 inheemse plantensoorten aangetroffen, waaronder  twee soorten die redelijk zeldzaam zijn in Nederland, de Grote Centauri en Knikkende distel. Tussentijds verslag Kennedylaan.

In Dieren zijn sinds 2019 vier stroken grond bij station Dieren in gebruik als Bonte Berm. Twee van de vier stroken ontwikkelen zich goed. Van de ingezaaide planten zijn 21 van de 24 soorten in 2021 opgekomen. In totaal zijn er 54 soorten waargenomen, waarbij enkele vrij tot zeer zeldzame soorten.
Meer lezen: Jaarrapportage Dieren en Aanwezige planten

In verband met de kosten laat de gemeente slechts beperkt monitoring uitvoeren, maar vooral het jaarverslag over de vier stroken in Dieren geven een mooi beeld van de ontwikkeling en bedreigingen van een Bonte Berm.

De Bonte Berm is een project van tien samenwerkende organisaties. De gemeente Rheden  neemt het af bij Jub Holland. De zaden die de gemeente gebruikt komen van Cruydt-Hoeck en de biologische bloembollen van Jub Holland. Ook particulieren kunnen hun inspiratie en zaden bij Cruyd-Hoeck vandaan halen.

Bij de Larensteinselaan in Velp is ook een stuk bloemrijk gazon. De gemeente is aan het kijken hoe ze met minder maaien en de biodiversiteit kunnen vergroten. Bloemrijk gazon zijn stukken die voorheen met de gazonmaaier ongeveer 23 keer per seizoen werden gemaaid. Nu worden ze nog maar 2 keer per jaar voor 50% per keer gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Hiermee verschraal je de grond waardoor kruiden groei een kans krijgt. Het zal niet meteen merkbaar zijn maar op den duur komen meer kruiden en minder gras. De gemeente laat dit stuk gazon zich op natuurlijke wijze ontwikkelen, want in ieder stuk grond zitten kruiden verborgen die nu tot bloei en ontwikkeling kunnen komen. Aankomende jaren zullen meer van deze stukken in de gemeente ontstaan.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.