Bestuur

Achtergrond informatie bestuur Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden.

Herre Rost van Tonningen
Herre is de voorzitter van de Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden. Hij heeft in Velp op het Rhedens Lyceum gezeten en is daarna elektotechniek gaan studeren aan de TU-Delft. Na zijn afstuderen heeft hij met zijn vrouw en later gezin 15 jaar in het Caraïbisch gebied gewoond. Na terugkomst in Nederland heeft hij verschillende directiefuncties uitgeoefend (o.a. Holec, Unicef).

Al zijn hele leven lang heeft Herre grote belangstelling voor de natuur. Vanaf zijn tienerjaren is hij hobby imker en in de tropen heeft hij de luxe gehad van imkeren zonder inwintering en zonder varoa bedreiging. Hij is lid van de Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. Verder heeft hij zich altijd ingezet voor een pesticide vrije omgeving. Tevens is hij vrijwilliger bij verschillende natuurorganisaties zoals MeerBomenNu en de Vlinderstichting. 

Herre heeft de functie van voorzitter bij de stichting aanvaard om via een positieve manier een gezonde, vitale biodiversiteit te stimuleren. Dit in samenwerking met gemeentes en natuurorganisaties. 

Astrid Boerkamp
Astrid is bestuurslid van de Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden en tevens penningmeester van Stichting Arnhem Zoemt. Ze woont in Arnhem en heeft een ecologische achtergrond. Met Arnhem Zoemt zet Astrid zich in voor wilde bijen in Arnhem.

Arnhem Zoemt heeft een adoptieprogramma opgezet waarbij een wijk of een buurt een zeldzame bij kan adopteren door specifieke planten in de tuinen en/of in het openbaar groen te zetten. De stedelijke gebieden worden ook wel gezien als toevluchtsoorden voor wilde bijen. Belangrijk is dat het buitengebied weer geschikt leefgebied wordt voor wilde bijen en andere insecten. Met Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden hoopt Astrid daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Karin Seesink-Giesen
Karin is bestuurslid van de Stichting Vitale Biotopen. Ze heeft haar opleiding gevolgd aan de Agrarische Hogeschool in Den Bosch (melkveehouderij). Na haar opleiding heeft ze 13 jaar als agrarisch assistent accountant bij de Flynth gewerkt.

Ze is geboren op het melkveebedrijf in Angerlo dat ze nu samen met haar man runt. Ze is fulltime boerin, naast het werk met de dieren en planten kan ze enorm genieten van de natuur. Op dit moment volgt ze de cursus Natuur Inclusieve Landbouw (NIL). Op hun bedrijf proberen zij de biodiversiteit te bevorderen, d.m.v. struweelhagen, vogelbosjes, kruidenrijk grasland en over hoekjes in te zaaien voor de wilde bij. Tevens staan er enkele hoogstam fruitbomen en is er een moestuin aanwezig. Haar focus voor de Stichting ligt bij landbouw inclusief natuur, boer-burger verbinding en biodiversiteit.

Wilko Jansen Venneboer
Wilko is penningmeester van de Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden en tevens penningmeester van de Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. Hij heeft een financiële achtergrond en is op dit moment werkzaam als zelfstandig bewindvoerder en curator. Wilko  een grote interesse in de natuur in de ruimste zin des woords. Hij is enthousiast imker en biologisch volkstuinder en woonachtig in Elden (Arnhem). Met zijn achtergrond hoopt hij op het gebied van financiën, subsidies en organisatie een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de Stichting.

 

 

 

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.