Bestuur

Achtergrond informatie bestuur Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden.

Arthur Ohm
Arthur is de voorzitter (en tijdelijk secretaris) van de Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden. Hij heeft aan de TU-Delft chemische technologie gestudeerd en is daar ook gepromoveerd. Heeft altijd veel interesse en respect gehad voor de natuur in het algemeen, en bijen en andere insecten in het bijzonder. Is ruim 40 jaar imker. Hij is 12 jaar voorzitter van de Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. geweest. Door het huidige bestuur is hij gevraagd het project Imker 2.0 Ambassadeur Biodiversiteit te trekken. Ohm heeft dit aanvaard omdat hij van uitdagingen houdt en het thema van groot belang acht voor ons welzijn. Zowel hier in Gelderland, regionaal als nationaal. Zijn focus ligt op de samenwerking met gemeenten en andere partners, het verwerven van subsidies, en de publiciteit en de zorg voor de voortgang en planning van het totale project. Ook is hij actief in tal van andere vrijwilligersbesturen.

Astrid Boerkamp
Astrid is bestuurslid van de Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden en tevens penningmeester van Stichting Arnhem Zoemt. Ze woont in Arnhem en heeft een ecologische achtergrond. Met Arnhem Zoemt zet Astrid zich in voor wilde bijen in Arnhem.

Arnhem Zoemt heeft een adoptieprogramma opgezet waarbij een wijk of een buurt een zeldzame bij kan adopteren door specifieke planten in de tuinen en/of in het openbaar groen te zetten. De stedelijke gebieden worden ook wel gezien als toevluchtsoorden voor wilde bijen. Belangrijk is dat het buitengebied weer geschikt leefgebied wordt voor wilde bijen en andere insecten. Met Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden hoopt Astrid daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Evelyne van Dongen
Evelyne is bestuurslid van de Stichting Vitale Biotopen en is thans programmamanager van het Centre of Expertise Groen. Een samenwerkingsverband voor praktijkgericht onderzoek tussen de vier groene hbo-instellingen in Nederland dat zich bezighoudt met de transitieopgaven in het groene domein.

De expertise die ze inbrengt in het bestuur is kennis en ervaring in programmamanagement voor publiek private samenwerking met praktijkgericht onderzoek gericht op innovatie en transitie met onderwerpen als: biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, burgerparticipatie, agroforestry, voedselbossen.

Voorheen was zij programmamanager van het Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving. Ze heeft ervaring in het groene mbo en hbo-onderwijs.

Als achtergrond heeft zij aan Wageningen Universiteit MSc. Management Economie, Milieu, Beleid, specialisatie bestuurskunde gestudeerd. Ze woont in Velp. Evelyne draagt bij door kennis over de beschikbare expertise, kennisbronnen en beleid op het gebied van natuurbeheer en landbouw.

Karin Seesink-Giesen
Karin is bestuurslid van de Stichting Vitale Biotopen. Ze heeft haar opleiding gevolgd aan de Agrarische Hogeschool in Den Bosch (melkveehouderij). Na haar opleiding heeft ze 13 jaar als agrarisch assistent accountant bij de Flynth gewerkt.
Ze is geboren op hun melkveebedrijf in Angerlo en runt deze nu samen met haar man. Ze is fulltime boerin, naast het werk met de dieren en planten kan ze enorm genieten van de natuur. Op dit moment volgt ze de cursus Natuur Inclusieve Landbouw (NIL). Op hun bedrijf proberen zij de biodiversiteit te bevorderen, d.m.v. struweelhagen, vogelbosjes, kruidenrijk grasland en over hoekjes in te zaaien voor de wilde bij. Tevens staan er enkele hoogstam fruitbomen en is er een moestuin aanwezig. Haar focus voor de Stichting ligt bij landbouw inclusief natuur, boer-burger verbinding en biodiversiteit.

Wilko Jansen Venneboer
Wilko is penningmeester van de Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden en tevens penningmeester van de Imkervereniging Arnhem-Velp e.o. Wilko heeft een financiële achtergrond en is op dit moment werkzaam als zelfstandig bewindvoerder en curator. Heeft een grote interesse in de natuur in de ruimste zin des woords. Is enthousiast imker en biologisch volkstuinder en woonachtig in Elden (Arnhem). Met zijn achtergrond hoopt hij op het gebied van financiën, subsidies en organisatie een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de Stichting.

 

 

 

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.