ANBI

Stichting Vitale Biotopen heeft de ANBI status, een gift aan de stichting is fiscaal aftrekbaar.

Naam ANBI: Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden

RSIN: 861840161

KVKnr: 80890229 

Bankrekening: NL28 RABO 0361 3490 92

 

 

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.