Ons doel

Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden heeft als doel:

Het bieden van een perspectief op hernieuwde vitale biotopen met een duurzame toekomst.

Wij richten ons op het verbeteren van de leefomgeving van wilde bijen, honingbijen en andere insecten, die van vitaal belang zijn voor gezonde en evenwichtige ecosystemen in onze woonomgeving.

De activiteiten bestaan uit het zichtbaar maken van aantastingen en bedreigingen van de vitaliteit van biotopen in de ruimste betekenis, en het (ondersteunen bij het) opstellen van verbeterprogramma’s en het realiseren hiervan.

Hiermee dragen wij bij aan het in de praktijk structureel verbeteren van de biotopen voor de bestuivende en andere nuttige insecten structureel te verbeteren in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige gemeenten in de regio Gelderland-Midden.

Veldwerk:
Onderzoek in een aantal gebieden naar de stand van de biodiversiteit en door systematisch monitoring volgen in hoeverre de biodiversiteit wel of niet is verbeterd. Gemeente Arnhem heeft hiervoor een gedetailleerd veldonderzoek opgezet met ”living labs”. Daarin kunnen wij als imkers meelopen tegen hopelijk beperkte extra kosten.

Natuureducatie en promotie:
Met behulp van presentaties zowel aan imkers als aan andere geïnteresseerden, vergroten van praktische kennis en inzichten wat betreft de biodiversiteit.
Opleiding en voorlichting: de huidige basiscursussen imkeren zullen een belangrijke aanpassing en aanvulling krijgen om de ontwikkelingen van de biodiversiteit op de voet te kunnen volgen, en de essentiële functies van de wilde bijen in de natuur te vertolken.

Presentatie en insectenhotels:
In werkateliers zullen velen, niet alleen imkers, zich kunnen uitleven in het maken van leuke, en vooral praktische, insectenhotels. In allerlei soorten en maten. Steeds met het juiste materiaal zodat de wilde bijen en andere insecten daarvan gebruik willen maken voor hun voortplanting. Er zullen hopelijk veel fraaie bouwsels te zien zijn, en geplaatst worden.

Allianties:
Met tal van gemeenten en met andere (semi)overheden, evenals natuurorganisaties en onderwijsinstellingen, zullen allianties tot stand kunnen komen met als bindende factor: structurele verbetering van de natuurlijke rijkdom. Hopelijk kan hieruit op termijn een Kennis- en Expertisecentrum Biodiversiteit Gelderland-Midden groeien?

Financiering:
Om het totaalproject Biodiversiteit te kunnen financieren worden fondsen en subsidies geworven. In dit kader is onder meer subsidie verkregen van de Provincie Gelderland uit hoofde van de subsidieregeling “burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap”. Met deze subsidieregeling wil de provincie graag dat meer Gelderse inwoners hun omgeving “vergroenen” of op een andere manier betrokken zijn bij natuur of landschap.

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status is toegekend door de Belastingdienst. Een stichting met een ANBI status hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Resultaten na realisatie van het project:
Beoogde resultaten zijn het vergroten van het onderling begrip en respect voor elkaars standpunten; het verkrijgen van beter inzicht in de bedreigde soorten en hun biotopen; het doorvoeren van maatregelen voor structurele verbetering van biotopen; een toegenomen aantal plaatsen met meer en betere drachtsituaties; bloemrijke randen als steeds terugkerende verrijking van de nu nog monotone agrarische gebieden; minder en selectiever gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen; groter maatschappelijk begrip en betrokkenheid waardoor meer investeringen voor versterking van biodiversiteit beschikbaar komen, enz. enz..

Bestuur:
De taken van het bestuur zijn het coördineren en aansturen van de verschillende projecten.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden:

voorzitter (en tijdelijk secretaris)    Arthur Ohm
penningmeester                                Wilko Jansen Venneboer
bestuurslid                                          Astrid Boerkamp
bestuurslid                                          Karin Seesink-Giesen
bestuurslid                                          Evelyne van Dongen

Meer lezen  over de achtergrond van de bestuursleden Stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden.

Meer lezen over de gerealiseerde activiteiten en projecten.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.