Subsidie toegewezen

Subsidie toegewezen

Stichting Vitale Biotopen heeft subsidie verkregen van de Provincie Gelderland uit hoofde van de subsidieregeling “burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap”. Met deze subsidieregeling wil de provincie graag dat meer Gelderse inwoners hun omgeving vergroenen...
Biodiversiteit in de gemeente Rheden

Biodiversiteit in de gemeente Rheden

In de gemeente Rheden is steeds meer oog voor biodiversiteit. Zo neemt de gemeente deel aan het project “De Bonte Berm”, waarbij stukken openbaar groen worden ingezaaid met inheemse zadenmengsels, al dan niet gecombineerd met bloembollen. Door de bloeitijd...
Wilde bijen in kaart

Wilde bijen in kaart

Voor zowel de gemeente Rheden als de gemeente Arnhem gaat Stichting EIS in 2022 onderzoek doen naar wilde bijen. In Arhnem betreft het dit jaar de gebieden Meinerswijk, Immerloopark en Koningsheide en in Rheden het Rozendaalse veld. Het doel van dit onderzoek is om...
Wat groeit en bloeit daar?

Wat groeit en bloeit daar?

Het is lente overal verschijnen weer fris groene plantjes. Maar wat zijn dat eigenlijk voor plantjes, hoe heten ze, wat voor omgeving hebben ze nodig en voor welke insecten zijn ze nuttig. Allemaal vragen waar de meeste mensen niet één, twee, drie antwoord op hebben....
Maak je tuin bestuiver vriendelijk

Maak je tuin bestuiver vriendelijk

Regelmatig verschijnen in ‘Bijenhouden’, het ledenblad van de Nederlandse Bijenvereniging artikelen die ook voor niet imkers interessant zijn. Bijvoorbeeld artikelen over hoe je je tuin interessant maakt voor wilde bijen en andere bestuivers. Gelukkig is...

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.