Voor zowel de gemeente Rheden als de gemeente Arnhem gaat Stichting EIS in 2022 onderzoek doen naar wilde bijen. In Arhnem betreft het dit jaar de gebieden Meinerswijk, Immerloopark en Koningsheide en in Rheden het Rozendaalse veld. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de aanwezige bestuivers en hoe hun biotopen beschermd en/of verbeterd kunnen worden.

Bestuursleden Arthur Ohm en Astrid Boerboom zijn door Robin Driessen, Bestuursadviseur Groene Leefomgeving, Groen en Ecologie, van de gemeente Arnhem gevraag om als klankbord te dienen bij dit onderzoek. Een vraag bij het onderzoek is ook of honingbijen met wilde bijen concurreren wat betreft de beschikbare bloemen. Met zijn achtergrond als imker miste Arthur een belangrijk element in het onderzoek, waarmee deze vraag beantwoord zou kunnen worden. Namelijk het verzamelen van stuifmeel bij honingbijen. Met het stuifmeel kan aangetoond worden op welke bloemen de honingbijen vliegen en of ze daarmee een concurrent vormen voor de wilde bijen. Drie lokale imkers die kasten hebben in de door EIS onderzochte gebieden, hebben aangeboden de pollen te verzamelen. Deze zullen door de pollenwerkgroep in Veenendaal geanalyseerd worden. Dit vindt plaats naast het onderzoek door Stichting EIs.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.