Het voorstel van de stichting vitale biotopen is op 9 december 2020 ingediend bij het NBV in Ede.

Bekijk het voorstel hier

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.