In het weekend van 23 en 24 april 2022 is weer de Nationale Bijentelling. Een half uur alle bijen in je tuin tellen, om in beeld te brengen hoe het met de bijen gaat. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Tel ook mee. Lees meer op Nationale Bijentelling

 

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.