Stichting Vitale Biotopen heeft subsidie verkregen van de Provincie
Gelderland uit hoofde van de subsidieregeling “burgerbetrokkenheid bij
natuur, groen en landschap”. Met deze subsidieregeling wil de provincie
graag dat meer Gelderse inwoners hun omgeving vergroenen of op een andere
manier betrokken zijn bij natuur of landschap.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.