Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen 27 jaar maar liefst driekwart van de insecten is verdwenen. Terwijl insecten een onmisbare rol vervullen in onze voedselvoorziening. Odin  liet onderzoek doen naar de biodiversiteit op twee biodynamische boerderijen in Flevoland. Op 11 december worden de resultaten gepresenteerd. Lees hier verder: Welke invloed hebben inecten op ons voedsel.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.