Hoe leuk is het om naast je bijen/insecten- hotel te zitten om alle activiteiten van de bijen in de gaten te houden. De actieve bijtjes vliegen af en aan met stuifmeel om hun nakomelingen van stuifmeel te voorzien. In het voorjaar zie je de rosse en gehoornde metselbij. Later in het jaar wordt het hotel door andere bijensoorten bezocht zoals klokjesbijen, resedamaskerbijen, behangersbijen en tronkenbijen. En zonder dat je daarbij bang hoeft te zijn dat je wordt gestoken want solitaire bijen steken niet.

Bekijk de pdf hier.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.