Experimenteren is hot. Proeftuinen, fieldlabs en stadslaboratoria schieten als paddenstoelen uit de grond. Bijzonder populair zijn de living labs, als omgeving waar de witte jas vervangen is door de gewone mens die innovaties in de ‘echte’ wereld kan testen en verbeteren. Het Rathenau Instituut brengt de opkomst van deze living labs in stedelijke gebieden in Nederland nu voor het eerst in kaart.

Bekijk de pdf voor meer informatie hier.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.