Door intensieve landbouw zijn kruidenrijke akkers zeldzaam. Deze akkers met bijbehorende insecten en dieren terugkrijgen is niet makkeljk. Daarom geeft de provincie Gelderland  subsidie voor kennisdeling. Lees meer: Herstellen biodiversiteit Gelderse natuurakkers

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.