Bijna dagelijks lezen we in de krant over de klimaat-, stikstof- en biodiversiteitcrisis. Deze crises hangen samen met de wijze waarop wij omgaan met onze leefomgeving. De beste oplossingen pakken gelijktijdig meerdere knelpunten aan. Wilde bijen blijken geweldige ambassadeurs voor oplossingen voor onze grote problemen, stellen Frans van Alebeek en Arnold Kreveld.

Bekijk het artikel hier.
Bron: https://stadszaken.nl/artikel/3310/het-belang-van-wilde-bijen-bij-crises

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.