Zelfs kleine biotopen zoals een bloemensrook langs een weg kunnen al van grote waarde zijn voor de biodiversiteit. Dit bordje langs een Duitse weg geeft het duidelijk aan. Een bloemenstrook draagt bij aan het behoud van de insectenwereld en plaagdierbestrijding, geeft voedsel voor vogels en biedt schuil- en broedplaatsen.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.