Burgers’Zoo organiseert in het Pinksterweekend van 4, 5 en 6 juni een BioBlitz! Allerlei natuurorganisaties, zoals IVN, KNNV en vogelwerkgroep Arnhem hebben hun medewerking al toegezegd. Ook Stichting vitale Biotopen doet mee!

Tijdens een Bioblitz wordt alles wat groeit, kruipt, loopt en vliegt in een afgebakend gebied geteld binnen een afgesproken tijd om een overzicht te krijgen wat daar leeft. Insecten, muizen, bijen, planten, bomen, bloemen, vlinders, kevers, vissen, amfibieën …alles “telt” mee!

Biodiversiteit is een van de kernbegrippen waaraan in Burgers’ Zoo veel aandacht wordt besteed. Het is daarom belangrijk om niet alleen te tellen, maar ook te vertellen. Wij staan deze drie dagen met een kraam om bezoekers te informeren over ons werk.

Wij zoeken nog enthousiaste natuurliefhebbers die een of meer dagdelen willen helpen onze stand te bemensen. Aanmelden via voorzitter@stichtingvitalebiotopen.nl

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.