Op 23 maart heeft onze voorzitter de jaarvergadering van De Geërfden van Velp bezocht met als doel het werk van onze stichting te promoten. Arthur vertelt:

Het dorp Velp kent een eeuwenoud systeem van De Geërfden van Velp. Iedereen die in Velp onroerend goed bezit is automatisch een geërfde van het dorp Velp. De organisatie is een beetje apart en doet ook enigszins ouderwets aan, maar heeft nog steeds een sociale-maatschappelijke, bindende functie voor Velp. Het bestuur wordt gevormd door de Commissie van Beheer, waarvan de voorzitter, de enige vrouw is.

Ook voor projecten als die van onze stichting Vitale Biotopen Gelderland-Midden heeft de Commissie van Beheer duidelijk oog en interesse. Bij de start van onze stichting hebben wij een mooi bedrag aan subsidie mogen ontvangen, met het uitzicht op nog een tweede tranche in het 2e jaar.

Tijdens de jaarvergadering van 23 maart, kregen melkveehouders Bart Lubbers en Wilco Nieuwenhuis en ik enige tijd om onze projecten te promoten. Ik deed dat namens de stichting met het toelichten van onze activiteiten en presenteren van ons eerste Jaarverslag 2021.

Ik had twee insectenhotels meegenomen om te laten zien. Daarvan kon ik er één voor € 100,- aan de man brengen. Dit ten bate van de kas van de stichting.

De presentatie die over biodiversiteit in de praktijk gaat, is heel goed ontvangen.

Het smaakt naar meer.

Bekijk hier de presentatie.

Wij zetten ons in voor het structureel verbeteren van de leefgebieden van bestuivende
en andere insecten in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, en overige
gemeenten in onze regio.